Posts

Showing posts from June 21, 2012

Jai Jagannath

Image
Hey Kalia, Jagata ra natha Jagannath, Mora koti koti pranam grahana kara. Toh katha kana kahibi. kou bhasa re kahibi. Kemiti kahibi. Kichi jani paruni re. kou katha kehi tora guna gaibi. jani paruni. Nija jeeban re emiti haji jaichi dine bi toh katha tate pachari parini. Tohra bada bhakta hei parilini. Kintu kalia aay mana aay prana re tu hi basa karu. eei nayana re tu hi rahu. Tenu eeithi jaha kahibi mo mana katha kahibi. toh pain bhala painba katha kahibi. Tu jouthi thibu dekhu thibu nistita. sabu bhasa re lekhuchi. Ki katha kahibi. kichi kahiba purbaru, akhiru luha bahari jauchi. Kichi lekhiba purbaru hata thari jauchi. Toh bina anya gati nahi re mo kalia . Hey kalia ee mana prana jeevan sabu tuma pakhare samarpuchi. Hey prabhu jeevanra adhha dina mun kebala mo nija katha bhabichi. mate yama kara, daya kara. Bhabuthili kichi lekhiki sara jagata ku toh bisaya re kahibi. Hele hey kalia mun kichi kahi paruni, kichi lekhi parunahi. Tate dekhile mun sabu bhuli jaye re. Tate